Methode

De Brahmanda-Methode

Onze drukke levens hebben invloed op ons fysieke gestel

Ons lichaam en onze geest staan in constante samenwerking met elkaar. In onze huidige samenleving, zien we deze juist vaak apart. Heb je een fysiek symptoom, ga je naar de dokter. En met mentale problemen, gaan we naar de psycholoog. Deze twee zouden echter veel beter samen kunnen werken. Wat er in onze geest speelt, wat er allemaal gebeurt in onze drukke levens, heeft invloed op ons fysieke stelsel. Dat is wetenschappelijk bewezen door de kwantumfysica, een richting binnen de natuurkunde die de allerkleinste deeltjes onderzoekt: alles bestaat uit deeltjes energie, ook gedachten. Alle vormen van energie hebben invloed op elkaar. Gedachten hebben dus invloed op alle kleine deeltjes energie van ons bestaan. Ze bepalen zelfs ons mate van geluk in het leven. Zijn je gedachten goed, trek je veel goeds van buitenaf aan. De leer van yoga, voor het eerst beschreven in de Veda’s is er speciaal voor bedoeld om onze binnenste energie weer helder en puur te krijgen.

Een signaal van het onderbewustzijn

Volgens de oude Vedische kennis van meer dan 5000 jaar oud, zijn wij een bijzonder en complex samenspel van energie, vloeistoffen en vaste stoffen. Deze staan in een constante wederkerige samenwerking en bevinden zich altijd op een randje van balans. Iedere kleine gebeurtenis of zelfs een gedachte kan ons uit die balans halen. Ons energetische lichaam, geeft dan een signaal aan de geest via het fysieke lichaam met bijvoorbeeld een symptoom. Dat komt doordat de chakra’s, energiebronnen waar de energie doorheen stroomt, ook door ons fysieke lichaam stromen en verbonden zijn met alle organen en fysiologische stelsels. Als er een energetische blokkade zit, dan is dat voelbaar in het lichaam.

Bewustwording van onze binnenwereld

Op het moment dat we bewust worden van onze energie en gedachten, kunnen we deze ook leren sturen. Daarvoor is controle nodig over onze binnenwereld. De gezonde yoga-leefstijl is daar bij uitstek voor bedoeld. Met controle over gedachten en zintuigen, leren we alle vertroebeling uit de energie weg te halen, zodat onze zuivere zielsenergie van liefde overblijft. Met een frisse geest, voelen we onszelf ook fysiek beter.

Onze voeding heeft invloed op gedachten

Zelfs onze voeding kunnen we zien als energie en deze heeft invloed op onze gedachten: volgens de Sattvische leefwijze of het yoga-dieet is het belangrijk om licht te eten, zodat we lichte gedachten krijgen. Deze zijn gemakkelijker controleerbaar, zodat we tijdens de meditatie tussen de gedachten kunnen komen: daar waar de connectie ligt met onze diepe intuïtie of zielsenergie.

Balans tussen lichaam en geest

De Brahmanda-Methode is een unieke en innovatieve methodiek voor coaches, psychologen en artsen, om hun patiënten en cliënten te helpen naar balans op de drie gebieden die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn: body, mind & soul. Het gaat ervan uit dat ons fysieke lichaam niet apart is van onze geest. De fysieke symptomen zijn juist een aanleiding om verder te kunnen analyseren wat de boodschap van het onderbewustzijn is, om ons weer op het juiste pad van ons persoonlijke dharma te krijgen.

Een helpend instrument: in 9 stappen controle over gedachten

De Brahmanda-Methode is een helpend instrument, om in 9 stappen controle over gedachten, zintuigen en emoties te krijgen, zodat het proces van Jnana, Karma en Bhakti Yoga kan starten. Volgens de oude Veda’s is dat de weg naar het ultieme geluksgevoel: met zelfreflectie en zelfkennis leer je om oude patronen te doorbreken en negatieve gedachten af te laten vloeien. Donkere energie verdwijnt uit jouw eigen energie wat weer wordt opgevuld met de zielsenergie van pure liefde en geluk. Op die manier wordt iemand bewust van de liefde en daardoor zal er meer liefde en geluk in het leven zijn. Mensen die van binnen liefde zijn, trekken ook liefde van buitenaf aan, omdat deeltjes van dezelfde energie elkaar aantrekken. Dat samensmeltingsproces is het doel van yoga. De asana’s, het mediteren, de pranayama ademhalingsoefeningen en het mantra-chanten zijn allemaal instrumenten vanuit de yoga-leer, om dit proces te versterken en de energie te reinigen.

De psychologie en yoga komen samen

Met De Brahmanda-Methode komen de psychologie en de Vedische kennis samen. De Veda’s zijn de eerste bron van kennis over yoga en meditatie en het zijn zoveel boeken bij elkaar, dat nog nooit iemand ze allemaal heeft kunnen lezen in zijn leven. Mediteren heeft een wetenschappelijk bewezen grote invloed op ons algehele welzijn en maakt dus ook een groot deel uit van de methode. Door verschillende universiteiten, zoals bijvoorbeeld Harvard, is inmiddels bewezen dat mediteren een positieve invloed heeft op het brein: het vergroot de intelligentie, het empathisch vermogen, compassie wordt gevormd, geluksgevoel neemt toe, men kan beter met emoties overweg, er is een beter concentratievermogen en de linker- en rechterhersenhelft kunnen beter met elkaar samenwerken.

Volgens de oude Indiase tradities is de weg van meditatie de start naar bewustwording en controle over onze binnenwereld, om op die manier tussen de gedachten te komen in een staat van samadhi: daar waar de connectie wordt gemaakt met het ultieme geluk en de onvoorwaardelijke liefde.

De Brahmanda-methode is ontwikkeld door Janayitri Brahmanda in samenwerking met Dhroeh Nankoe. Als je meer informatie wilt over de methode of deze zou willen toepassen in je praktijk, neem dan contact op via het contactformulier.